La Segunda Revolución Industrial y el Imperialismo: Causas, Intereses y Consecuencias

A segunda revolución industrial transformou a economía das principais potencias europeas. Aproveitando a súa superioridade económica, técnica, financeira e militar, Europa botouse á conquista de novos territorios noutros continentes e á formación de grandes imperios coloniais. Causas económicas e demográficas: O imperialismo tivo fundamentalmente motivacións económicas. Europa precisaba buscar novos mercados, aspiraban a mercar materias primas e produtos coloniais, querían investir os seus excedentes de capital en lugares onde a man de obra lles permitise obter maiores beneficios. Grande aumento da poboación europea, xerou un volume de poboación excedente, sobre todo na agricultura, que estimulou a emigración. Os intereses políticos e estratéxicos: As fronteiras de Europa estabilizáranse a finais do século XIX, levo aos Estados a prepararen a súa expansión por outros continentes. Todos os gobernos ambicionaban construír imperios coloniais para aumentaren o seu prestixio e poder internacional. En mais dunha ocasión, a rivalidade política e militar entre países provocou conflitos locais e crises internacionais, que acabarían desembocando o estalido da Primeira Guerra Mundial. Motivacións ideolóxicas: Misión civilizadora dos europeos, que se crían superiores cultural e tecnoloxicamente e destinados a difundir polo mundo a educación, a cultura, a sanidade e mais a paz social. Estas posicións desembocaban no racismo. So algúns intelectuais, sindicalistas e líderes políticos se amosaron contrarios ao colonialismo. Explotación e conquista: A busca de novos territorios proporcionou unha serie de viaxes científicos e de explotacións xeográficas. Logo da exploración do territorio,a conquista levouse a cabo de forma relativamente rápida e doada. Colonias de explotación: Eran os territorios destinados fundamentalmente á explotación económica. Política de ocupación, os militares europeos encargábanse da administración e de manteo a orde. Colonias de poboamento: Recibían numerosas poboación que emigraban e se establecían nelas de forma permanente (colonos). Lles recoñecían certa autonomía no goberno interno. Protectorados: Despois da ocupación europea mantiveron un goberno indíxena e unha organización estatal e administrativa propia. O goberno impuxo un goberno paralelo que dominaba o goberno local e se reservaba as funcións de defensa e política exterior. A repartición do mundo: Os europeos fixéronse co dominio total de África, coas excepcións de Liberia e Abisinia. Gran parte do continente asiático foi tamén ocupado polas potencias europeas occidentais. O imperio británico: En África, os británicos intentaron formar un imperio continuo de Norte a Sur, que se estendía dende O Cairo ata Cidade do Cabo. A principal colonia británica foi a India, os ingleses rivalizaron con Francia para anexionase Birmania e con Rusia polo dominio de Afganistán e do Tíbet. O imperio francés: Os franceses intentaban ocupar en África un vasto territorio de Este a Oeste. Francia consolido o seu dominio nunha ampla zona que se espallaba por Marrocos, Alxeria e Tunisia, e mas cara o Sur. O sueste asiático ampliouse a Indochina francesa. Estados Unidos espallouse cara o Pacifico, no Caribe apoderouse dunha franxa de panamá, da República Dominicana e Nicaragua. Xapón, anexionouse as illas Kurís, Corea e Formosa. O impacto da civilización europea: Construíron infraestruturas, unha fonda modificación da paisaxe, a introdución de medidas hixiénicas, a mortalidade descendeu, produciuse unha situación de subalimentación crónica, un descenso do analfabetismo, a aculturación. As transformacións económicas: Os intereses económicos dos colonizadores, que mantiveron unha situación de privilexio, a maioría da poboación indíxena quedou sometida e as súas condicións de vida empeoraron. O impacto da cultura occidental provocou unha perda da identidade, sobre todo naquelas culturas indíxenas que carecían dunha tradición escrita a nivel político.

Causas: Imperialismo, busca de novos mercados, inverter os excedentes de capital, gran aumento de poboación -> emigración. Intereses: construír imperios coloniais para aumentar o seu prestixio e poder internacional. C.Explotación: explotación económica, política de ocupación, administración militar europea. C.Poboamento: emigrantes (colonos), certa autonomía no goberno interno. Protectorados: goberno indíxena, organización estatal e administrativa propia, goberno paralelo que gobernaba o local e defendía a política exterior. Ingleses: África -> Norte Sur, *India. Franceses: África -> Este Oeste -> Indochina francesa. EEUU: cara o pacifico, franxa de panamá, República dominicana e Nicaragua. Xapón: illas Kurís, Corea e Formosa. Impacto: Infraestruturas, fonda modificación da paisaxe, medidas hixiénicas, descenso da mortalidade, subalimentación cónica, descenso do analfabetismo, a aculturación.

Panteón de París: columnas clásicas corintias, forma triangulas con relevo alegóricos, planta de cruz grega, una cúpula, una lanterna en la intersección de la cruz en lo alto de la cúpula. Neoclásico. EL Ángelus, Millet: plasma la humildad de la gente y las necesidades de la época. Los rostros están sombríos y la luz refleja su postura. Se retrata un momento de recogimiento y, a la vez, cotidiano. Están rezando. Plasma el realismo mediante la presencia de las herramientas de labranza y la ropa. Realismo.Vagón de tercera clase, Daumier: A la derecha, hay una figura de un hombre que parece enfermo y un niño cansado. También hay un hombre mejor vestido. En el segundo plano se ve multitud de gente humilde. Se usaron colores oscuros y sombríos.Sol naciente, Monet: Capta el amaneces y cómo ve el los reflejos del sol en el agua. Usa una pincelada suelta y prescinde del dibujo. Le importa el reflejo sobre los objetos y la luz.A randeeira, J. H. Fragonard: Se ve el refinamiento en las ropas de la chica y en el jardín. El cuadro es elegante y usa una gama cromática clara. Predomina el color sobre el dibujo.A gran canle, Canaletto: Predominan los colores claros y el pastel.O parlamento de Londres, Augustus Pugin: Estilo gótico, mucha decoración y muy recargado.Monet pinto la Catedral de Rouen, plasmo los diferentes efectos de luz sobre su potada y torres. Su objetivo era realizar una serie de la catedral para demostrar que los objetos varían dependiendo de la luz que se les aplica.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *